พนักงานไร้มารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 กค 63 ยืนอยู่ดีๆพนักงานเก็บสตางต์ไล่ให้ไปยืนตรงกลางนุอ้างว่สจะดูผ๔เโดยสารขึ้นลง พูดด้วยน้ำเสียงแข็งกล้าว แต่อยู่ในถนนสรุศักดิ์ไม่มีป้ายฝห้คนขึ้นลง แล้วมายืนพิงเสา แบบนี้มันใช้ได้หรอปรับปรุงมารยาทด้วยครับ เลขรถ 5-90072 15-3749

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ