พนักงานไม่หยิบค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลาประมาณ 16.40 น. ใช้บริการรถเสริม สาย 12 วางค่าโดยสารไว้บนมือให้พนักงานหยิบ แต่พนักงานไม่หยิบ ต้องรอให้ผู้โดยสารเทเหรียญใส่มือ ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า อยากได้คำชต้แจง รถหมายเลข 4 80002

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ