พนักงานไม่มีจิตบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่14 พย.62 ได้ขึ้นรถปอ.26 เพื่อจะไปอนุสาวรีย์ และได้ชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเกิบค่าโดยสารได้ตัดเงินในบัตรไปและส่งคืนให้ จึงได้สอบถามว่ายอดคงเหลือเหลือเท่าไหร่ คำตอบคือ "จำไม่ได้" แล้วเดินจากไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ผมเป็นผู้ที่สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ 4.0 ทั้งๆที่ประเมินเองว่า ขสมก น่าจะไม่สามารถทำระบบนี้ได้ แต่ก็พยายามสนับสนุน และสงสัยเสมอมาว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าพนักงานดัดเงินเราไปเท่าไร และมียอดคงเหลือเท่าไร เลยเป็นภาระต้องคอยสอบถามพนักงานตลอดว่ายอดเงินคงเหลือเท่าไร ซึ่งจริงๆแล้วควรเป็นหน้าที่ของพนักงานต้องบอกผู้โดยสาร ถ้าได้พนักงานเช่นนี้บริการ และไม่มีจิตบริการ ไม่เข้าใจเป้าหมายองค์กร ควรให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เขามีศักยภาพทำได้ ไม่ควรให้ทำให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไป สาย 26 ไม่ทราบว่าเป็นรหัสอะไร 2- 70163 ไม่ทราบว่าเป็นรหัสอะไร 16-2449

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ