พนักงานแย่งที่นั่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าวันที่24 มิย.63 ประมาณ เจ็ดโมงสี่สิบ ขึ้นรถเมล์ ที่นั่งเต็ม มีแต่ที่นั่งคนข้างๆ ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเว้นระยะห่าง แต่จำเป็นต้องนั่ง เพราะเหลือบไปเห็นพนักงานเก็บตั๋วนั่งครองที่นั่งอยู่ข้างหน้า โดยมีกระเป๋าส่วนตัววางจองที่ไว้ด้วย (น่ารักที่สุด) แล้วอีกตัวก็มีพนักงานตรวจตั๋วขึ้นมานั่งด้วย กลายเป็นว่าที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า เป็นที่นั่งของพนักงานเก็บตัว กับพนักงานตรวจตั๋วไปแล้ว กรุณาพึงสังวรนิดนึงว่าเราทำหน้าที่อะไรอยู่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ