พนักงานเก็บเงิน หญิงบริการไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 206 เวลาประมาน 4 ทุ่มวันจันทร์ รับที่ป้ายห้วยขวาง พนักงานหญิง ถอนเงินผิด โดยผมเรียกมาบอกกล่าวว่าถอนผิด แล้วเธอแก้ต่างว่าไม่ได้มอง แถมถอนเงินกระแทกใส่มือ และส่งเสียงดัง ขอโทดด้วยความประชด ++ สังเกตุชื่อหน้าอก ชื่อสุวิมล (อ่านสกุลไม่ทัน) เสียงแหลม ผมยาว สูงประมาน 165

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 206 เรียกพนักงานคนดังกล่าวมาอบรมกำชับปรับปรุง แก้ไขการให้บริการ และตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ หากองค์การได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ