พนักงานเก็บเงิน รถเมล์ 47 ดูไม่เต็มใจให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 12 มกราคม 2562 ช่วงเวลาประมาณ 12.40-13.10น.พนักงานเก็บเงินบนรถเมล์สาย 47 เลขที่ 13 ทะเบียน 4-40531 ให้ข้อมูลกับผู้โดยสารแบบขอไปที เนื่องจากผู้โดยสารถามว่า รถจอดสนามหลวงฝั่งไหน โรงละครแห่งชาติรึเปล่า แต่กลับตอบมาว่า "ก็สนามหลวง" ทั้งๆที่สนามหลวงมีให้ลงหลายป้าย ผู้โดยสารเพียงไม่เจนในเส้นทางและ อยากทราบป้ายที่จะลงให้แน่ชัด แต่กลับเลือกใช้คำพูดและการบริการที่ดูจะไม่เต็มใจเช่นนี้ รบกวนดำเนินการด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ