พนักงานเก็บเงิน บริการไม่สุภาพ พูดจาเถียงกลับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
509 สายหมอชิต บางแค เลขข้างรถ 6-56112 ทะเบียนรถ 13-1840 พนักงานทอนตังไม่ครบ พอจะทวงเงินทอน ก็เถียงกลับมาใส่แมสแล้วไม่ได้ยิน แถมยังบอกผู้โดยสารให้แค่แบงค์ 20 ก็พอ ไม่ต้องให้เหรียญ ผมก็บอกกลับไปว่า ไม่ได้ยิน ทำไมไม่ถาม แล้วมาโทษคนให้เงิน พนักงานก็ไม่ฟังที่บอกไป ได้แต่แย้งว่าให้มาแค่แบงค์ 20 ก็พอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ