พนักงานเก็บเงินเคุยโทรศัพท์บนรถเสียงดังด้วยคำพูดไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถ134จากแยกบางพูลมาลงหมอชิต ขึ้นรถตอนช่วงทุ่มกว่า ถามพนักงานว่าลงหมอชิตเท่าไหร่ พนักงานก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงกระแทกว่า สิบหก บาท พอผ่านเดอะมอลล์งสมวงศ์วาน พนักงานก็โทรศัพท์คุยยาวด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ โทรหาเพื่อนที โทรหาสามีที ขึ้นรถเมื่อวันที่ 31/03/62 เลขข้างรถ 7-3098

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ