พนักงานเก็บเงินสาย 75ดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นสาย 75 เบอร์ข้างรถ 5-40123เวลาประมาณ 11.30 จาก เชิงสะพานกรุงเทพฝั่งพระนครมาลงตลาดบางปะกอก เวลา 11.49 พนักงารเก็บเงินยังเด็ก น่ารัก ดูแลสูงวัยช่วยยกของลง ขอบคุณผส.ทุกคนที่ลง ...ฝากชม เขาด้วย จะได้มีกำลังใจทำดีต่อไป