พนักงานเก็บเงินรถเมล์ ขสมก. สีแดง สาย 32 นิสัยแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บเงินรถเมล์ ขสมก. สีแดง สาย 32 หมายเลข 7-50352 หรือ 7-52035 อาจจำสลับเพราะรีบวิ่งฝนตก ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. นิสัยแย่มาก เนื่องจากรถเสียจึงขึ้นรถเมล์จากบิีกซีติวานนท์ลงท่าน้ำนนท์ ไม่มีแบงค์ย่อยเหลือแต่แบงค์ร้อยพยายามหาแล้วพนักงานมองด้วยสายตาตั้งแต่หัวจรดเท้า นอกจากนี้ยังพูดกับผู้สูงอายุด้วยหริยาก้าวร้าวให้แสดงบัตรประจพตัวประชาชนเพื่อลดค่าเดินทาง นอกจากนี้เนื่องจากระหว่างทางฝนตกและมีการเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ผู้สูงอายุไม่สามารถปิดเแงได้จึงร้องขอให้พนักงานปิดให้ พนักงานเดินมาพร้อมกับอาการหงุดหงิด และปิดกระจกกระแทกเสียงดัง พร้อมต่อว่าผู้สูงอายุว่าจะเปิดทำไม รู้อยู่ว่าวันนี้มันจะตกทั้งวัน คิดว่าพนักงานคนนี้ควรได้รับการอบรมเรื่องมารยาท และการให้บริการใหม่ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อ และจะส่งเรื่อ​งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูงต่อไป ธีรธัช

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ