พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 522 ชื่อทัศนาวลัย (ไม่มั่นใจ)​ ขากลับจากอนุเสาวรีย์ไปรังสิต รถออกจากเสาวรีย์ตอน2ทุ่ม พนักงานคนนี้พูดจาไม่สุภาพ ใช้น้ำเสียงตะคอกและยังให้เงินทอนผู้โดยสารเป็นเหรียญทั้งๆที่มีแบ้งค์ย่อย สามารถทอนได้ เดี๋ยวยังไงถ้าเรื่องไม่คืบหน้า ผมจะส่งจดหมายร้องเรียนไปอีกทีครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ