พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 36 ไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 36 ไม่สุภาพ 29/6/63 เวลาประมาณ 16.40 น. รถสาย 36 เลขทะเบียนรถ 12-5365 เลขข้างรถ 8-55049 พนักงานเก็บค่าโดยสารหญิง สาย 36 ไม่สุภาพ หยาบคาย พฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งมารยาทและไม่มีใจบริการ รบกวนกวดขันอบรมมารยาทของผู้ให้บริการให้มีมาตรฐานด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ