พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 29 เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถ

ภาพประกอบ: 
24