พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 117 ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 พ.ค. 2563 รถขสมก.ครีมแดง สาย 117 / 8-80308 / 11-9042 เวลา 7.20 น. จากท่าน้ำนนท์ มุ่งหน้า กทม.2 พนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ชายอายุประมาณ 25 - 30 ปี มีหนวดด้านบนริมฝีปาก ไม่สวมหน้ากากอนามัย โดยพบเห็นบุคคลดังกล่าว กระทำการดังกล่าวครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยปกติ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกท่าน ก็สวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งหากผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัย ขึ้นรถ ก็จะได้รับการบอกกล่าวให้สวมหน้ากากอนาม้ย ขสมก.ควรกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้โดยสารและพนักงานเอง ขอบคุณมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ