พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย556,6-55002,12-4694 เที่ยว14นาฬิกากว่าๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มี ผดส.ญ และ ผดส.ช ชรา ถูก พนง.เก็บค่าโดยสารจ้องหน้าตาเขม็ง ใช้วาจาพูดจาไม่สุภาพ อารมณ์ฉุนเฉียว พยายามหาเรื่อง ผดส.ญ และ ผดส.ช ชรา พูดจาท้าทายเชิญชวนหาเรื่อง ไม่มีจิตสาธารณะในการให้บริการ ด้าน ผนง.ขับรถ ก็ไม่มีการห้ามปรามเหตุการณ์แต่อย่างใด ปล่อยปะละเลยให้เพื่อนร่วมงานข่มขู่ ผู้โดยสารคนอื่นๆอยู่ฝ่ายเดียว อยากให้ทางองค์กรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในรถมีกล้อง สามารถย้อนดูเหตุการณ์ได้ ยิ่งปกป้องคนผิดยิ่งเสียชื่อเสียงต่อองค์กร

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก )