พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย 77 (ฟรี จากภาษีประชาชน) นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฟรี โดยผู้โดยสารยืนโหนเต็มคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยผมได้ใช้บริการรถเมล์สาย 77 เวลาประมาณ 6.50 บริเวณสะพานควาย ซึ่งคันนี้บริการฟรี จากภาษีของประชาชน ผู้โดยสารขึ้นเต็มคัน และโหยจนแน่น แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารกลับนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ M2F บริเวณแถวหน้าสุดด้านซ้ายขนานกับคนขับรถ โดยมีรายละเอียด คือ สาย 77 (4-40480 , 12-0375) จากการสังเกตพบว่าเมื่อขับผ่านไปหลายกิโล หลายป้าย พนักงานคนดังกล่าวก็ยังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มีการปฏิบัติภารกิจที่ควรทำ เช่น สอดส่องความปลอดภัยของการขึ้นลงรถ หรือการแจ้งป้ายที่จะถึงต่อไปให้แก่ผู้โดยสาร ฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริการครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง หากมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองคการต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการ รถองค์การขนส่งมวลชนกรถงเทพ