พนักงานเก็บค่าโดยสารแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถสาย 101 วิ่งผ่าน บีทีเอสบางหว้าตอน 21.15น. เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ย้ายมาจากสาย 7 มารยาทแย่มาก เก็บเงินก็พูดมาก แล้วพอคนจะลงป้ายถัดไปตัวเองยังฉีกตั๋วไม่เสร็จ แล้วก็ไม่หลยให้ลงแล้วยังจะมีหน้ามาบอกให้รีบๆๆลงไป มารยาท ทราม ตั้งแต่อยู่สาย 7 ขนาดย้ายสาย ก็ยังไม่มีการพัฒนา หรือทางบริษัทไม่การอบรมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 101 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ