พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 18 รถธรรมดา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อนพดล ทองแจ่ม ดิฉันจ่ายค่าโดยสารไป 10 บาท พนักงานคนนี้ทอนกลับมา 3.25 สตางค์ ซึ่งตอนแรกดิฉันคิดว่าพนักงานคนนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจ ฉันก็รอจะบอกเพราะพนักงานคนนี้ซึ่งเขากำลังเก็บค่าโดยสารผู้โดยสารฝั่งขวา แต่พอดิฉันยื่นเหรียญ 25สตางค์ไปให้ระหว่างที่รอยังไม่ทันพูดอะไรในขณะที่เขาเก็บเงินผู้โดยสารท่านนั้นอยู่เขาหันหลังแล้วยื่น 25 สตางค์สวนมาโดยไม่กล่าวอะไรและโดยที่เขายืนหันหลังแบบนั้น ท่าทางแบบไม่พอใจ ดิฉันจึงฝากอบรมและตักเตือนพนักงานด้วยนะคะ ดิฉันรู้คะว่าเงินอาจเล็กน้อย แต่สำหรับดิฉันคิดว่าสามารถนำไปขึ้นครั้งต่อไปได้ และถ้าพนักงานคนนี้ทำแบบนี้กับหลายๆคนก็เป็นเงินหลายบาทอยู่คะ จึงฝากเรื่องด้วยคะ รวมถึงกิริยาของพนักงานคนนี้ด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของผู้ใช้บริการ ให้ผู้จัดการสาย 18 ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงกับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าว ในวันและเวลาดังกล่าว และจะลงโทษพนักงานขับรถคันดังกล่าวตามระเบียบขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ