พนักงานเก็บค่าโดยสารปฏิเสธการชำระค่าโดยสารด้วยเหรียญสตางค์ในจำนวนที่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 524-018 ทะเบียน 13-776_ (เห็นเลยท้ายไม่ชัดเจน) พนักงานปฏิเสธการชำระเงินด้วยเหรียญสตางค์ซึ่งสามารถนำมาใช้ชำระได้ตามกฎหมายในปริมาณตามกฎหมายกำหนด ซึ่งได้ชำระด้วย เหรียญ 10 บาท. จำนวน 2 เหรียญ เหรียญ 1 บาท จำนวน 1 เหรียญ เหรียญ 50 สตางค์จำนวน. 6 เหรียญ. รวมมูลค่า 24 บาท. พนักงานประจำรถเป็นผู้ชายทั้งคู่. เวลาราวๆ. 19:30น อีกทั้งยังจอดรถไม่ตรงป้ายโดยสาร รวมถึงไม่จอดส่งผู้โดยสารที่ช่องจราจรในสุด (จอดในช่องจราจรที่2) ปล.อันหลังนี้เห็นได้บ่อยๆในหลายๆสายรถ. ซึ่งคิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารได้ ท้ายสุดนี้หวังว่าจะมีการประกาศแจ้งนโยบายให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องนโยบายการรับเหรียญ และหวังอีกว่าจะไม่มีการผลักภาระเรื่องเหรียญไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ. (เนื่องจากได้ยินข่าวลือมาว่าที่เกิดเหตุการณ์ปฏิเสธการรับชำระเป็นเหรียญสตางค์นั้น เสมียนประจำท่ารถไม่รับ ซึ่งคงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เหรียญสตางค์เสมือนไม่มีมูลค่า ซึ่งคงเป็นเรื่องทร่ไม่น่าเหมาะสมนัก)

เรียนท่านผู้ร้อง ตามีท่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 524 - 018 ปฏิเสธการรับเหรียญนั้นทาง ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผู้ประกอบการให้กำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีกหากตรวจพบจะดำเนินการขั้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ