พนักงานเก็บค่าโดยสารทำกิริยาไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 7 ก.ค. 62 ช่วงเวลาประมาณ 11:45 ได้ขึ้นรถประจำทาง สาย 515 เลขทะเบียน 13-1707 เลขข้างรถ 6-56089 จากป้ายพุทธมณฑลสาย3 ผมได้ใช้ตั๋วรถโดยสารปรับอากาศรายเดือนแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เก็บค่าโดยสาร และเจ้าหน้าที่ "กระชาก" ตั๋วไปจากมือผมเพื่อตรวจสอบตั๋วและยื่นใส่มือผม โดยตลอดการเดินทางผมสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ท่านนี้จะทำแบบนี้กับผู้โดยสารทุกคนที่แสดงตั๋วโดยสารล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างกับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารด้วยเงินตามปกติ ซึ่งผมได้เคยใช้บริการรถประจำทางสายนี้อยู่บ่อยๆแล้วเจอกับพนักงานท่านนี้ ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้ง อยากทราบว่าการที่ผู้โดยสารใช้ตั๋วล่วงหน้าแบบนี้ สามารถทำให้พนักงานเก็บค่าโดยสารท่านนี้ไม่พอใจที่ไม่ได้กำไรจากการจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ขนาดนี้เลยหรือ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ