พนักงานเก็บกระเป๋าสาย46 ทะเบียนรถ 4619

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนชรา ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลดหย่อน ค่ารถโดยสาร 50% ผิดด้วยหรือ วันนี้ได้ขึ้นรถเมล์ สาย 46 ทะเบียน 4619 ได้เห็น คนชรา ได้ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลดหย่อน ค่าโดยสารประจำทาง 50 % พนักงานเก็บเงินแจ้งว่า มีแต่สว. ขึ้นรถ รถก็ต้องเสียค่าเช่า บ่นตลอดทาง แถมยังไม่ออกตั๋วโดยสารอีก ต่อไป คนชรา ไม่กล้าที่จะยื่นบัตรประชาชนแล้ว กลัวโดนต่อว่าเสียหาย ไม่ทราบว่า คนชราผิดด้วยหรือที่ยื่นบัตรลดหย่อนค่าโดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องพนักงานเก็บค่าโดยสารประจำทางสายที่ 46 แล้ว ได้ส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่/ เวลา /สถานที่เกิดเหตุ เบอร์ข้างรถ /หมายเลขทะเบียนรถ /จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.