พนักงานอู่บางเขนบอกฝากแฟนด้วย ไม่จ่ายค่ารถเมล์ก็ได้หรอก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานอู่รถเมล์บางเขนผู้ชาย บอกกับกระเป๋ารถเมล์สาย95 ว่าเดี๋ยวฝากแฟนไปด้วยนะ ซึ่งเป็นผู้หญิง ก็นั่งไปคือไม่จ่ายค่าโดยสาร ทั้งๆที่กระเป๋าก็มองและจะเก็บเงิน ไม่ได้เห็นและได้ยิน แค่7-8ครั้ง รึมีสวัสดิการภรรยาขึ้นฟรีคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ