พนักงานสายA3 1-70311 13/12/2562 16.00

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม พนักงานขับรถ A3 1-70311 คนขับสุภาพมากครับ พนักงานเก็บตั๋ว ยิ้มแย้ม บริการดีมากครับ เคยขึ้นหายครั้งแล้ว กริยามารยาท ในการบริการดีเยี่ยมเลยครับ สมควรให้รางวัล ให้สำนักงาน ทั้ง2ท่านนะครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.