พนักงานรถสาย 76 มีกิริยาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16/07/2020 เวลาประมาณ 19:15น. สาย 76 สีขาว เลขรถ 5-90072 ,5-3749 จากศาลาแดง ไปแสมดำ ผมยืนอยู่ตรงเบาะที่นั่งเดี่ยวติดที่นั่งหันข้างตรงกลางรถมาตั่งแต่ขึ้นป้านศสาลาแดง เมื่อรถเลี้ยวเข้า ถ.สรุศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานตากสิน พนักงานได้เดินมาพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่า "หลบหน่อยๆ ไปยื่นข้างหลังพร้อมแทรกตัวเองมายืนแทนที่ หลังว่าง จะดูผู้โดยสารขึ้นลง" แล้วก็มายืนพิงเสา ซึ่งรถพึ่งเลี้ยวเข้าถ.สรุศักดิ์ เส้นนี้ไม่มีป้ายรถเมล์ ทำไมกระเป๋าคนนี้ถึงแสดงกิริยาเช่นนี้ครับ ไล่ให้ผู้โดยสารไปยืนที่อื่น?โดยก็ไม่ได้ยืนเกะกะอะไร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ