พนักงานบริการแย่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่16 /10/62 เวลา 22:30 นั่งรถสาย 511 (คันสีฟ้า ) มุ่งหน้าไปสายใต้ หมายเลย 16-1950 พนักงานกระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่สุภาพมีการขึ้นเสียง และชักสีหน้า ในขณะที่รอเก็บเงินค่าโดยสาร คนขับชิดขวา มีผู้โดยสารโบกไม่จอดรับ ทั้งที่คนในรถมีจำนวนน้อย เบาะว่างเยอะมาก พนักงานกระเป๋าทำกับลูกค้าทุกคนที่ขึ้นเปรียบเสมือนช่วงเวลาประจำเดือนมาไม่ปกติ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ