พนักงานบริการแย่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลา 21.00 น.วันนี้ รถเมล์สาย 138 หมายเลขข้างรถ 5-44181 เลขทะเบียนรถ 12-5625 พนักงานเก็บตั๋วและคนขับ เป็นผู้หญิงทั้งคู่ พูดจาไม่สุภาพทั้งคู่ บริการแย่มาก ขับรถก็แย่ ว่า,บ่นผู้โดยสาร ทำงานบริการแล้วมาทำกิริยาแบบนี้แย่มากค่ะ คนแก่เดินช้าก็ดุ คนแน่นเต็มรถเดินยากก็บ่นผู้โดยสาร แย่มาก !!!!

เรียนผู้ใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงพร้องทัังกำชับอบรมมารยาทการให้บริการที่ดีแกประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ