พนักงานขับรถไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศสาย 84 เวลา 14.00 น. ป้ายตรงข้ามหมู่บ้านศรีเพชร ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย รถขับชะลอมาเกือบถึงป้ายแต่ไม่จอดรับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนกรณีนี้อีกจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)