พนักงานขับรถสาย503มารยาทแย่มาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักขับรถเมล์สาย 503 รถปรับอากาศสีส้ม วันที่ 16 มิย 2560 รอบช่วง 23.30-24.40 น. โดยขึ้นจากหน้าสวนจตุจักรตอนเวลาประมาณ 23.30 น ลงที่ลำลูกกา เวลาประมาณ 24.40น. มารยาทแย่มาก พูดจากับลูกค้าว่า "คุยโทรศัพท์เสร็จหรือยัง ถ้าเสร็จจะจอดป้ายให้ ถ้าไม่เสร็จจะให้คุยต่อ (จะไม่จอดป้ายให้)" รบกวนตักเตือนด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ