พนักงานขับรถสาย 57

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติใช้บริการสาย 57 จากเดอะมอลล์ท่าพระ มาที่ป้ายวัดท่าพระ เมื่อวานประทับใจการบริการของพนักงานขับรถ ชื่อคุณโชคสัมพันธ์ มากค่ะ ขับดี พูดจาไพเราะ บอกเมื่อถึงป้าย แจ้งให้ผู้โดยสารตรวจดูสัมภาระก่อนลง ขอชื่นชมและชมเชยการบริการมากค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้กล่าวชมเชย พขร. สาย 57 บริการดี ต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ จะประสานผู้ประกอบการให้กล่าวชมเชย พขร.ผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติดีจนได้รับคำชมเชย และขอบขอบคุณที่ได้แจ้งข้อมูลมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ