พนักงานขับรถสาย 38 ชายแสดงกิริยาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยังเหลืออีก 1 ป้ายข้างหน้ากว่าจะต้องเลี้ยวขวา แต่กลับเปิดไฟเลี้ยวชิดขวาไปก่อน แค่ถามว่าจอดป้ายซ้ายมือก่อนได้ไหม กลับพูดจาแสดงความไม่พอใจ ตักเตือนหน่อยนะคะ