พนักงานขับรถว่าผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย182-18 ขับรถกระชากแล้วมาบอกว่าเบรกรถที่มาตัดหน้า คุยโทรศัพท์นะหว่างขับรถหลายครั้ง ไม่อยากมาทำงานขับรถและไม่เต็มใจที่จะมาทำงานก็นอนอยู่บ้านค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)