พนักงานขับรถมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ด้วยพนักงานขับรถชื่อ นายสุชาติ กิจวงษ์ประเสริฐ ขับรถสาย 45 ซึ่งให้บริการฟรี และมีพฤติกรรมคือ ขับรถกระขาก ขณะจอดป้ายเพื่อให้ผู้โดยสารจำนวนมากขึ้น (บีทีเอสอุดมสุข เวลาประมาณ 19 นาฬิกา) ไม่จอดสนิท แต่พยายามจะออกตัว ในขณะที่คนจำนวนมากก็ยังไม่ได้ขึ้น ดิฉันเองเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น กำลังรอขึ้นและจับที่จับตรงทางขึ้นแล้วรู้สึกตกใจมาก จึงก้าวขึ้นมาอย่างรีบมาก แล้วถ้าบังเอิญว่าดิฉันหรือผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งตกลงไประหว่างก้าวขึ้นรถ นั่นหมายถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งต่อตัวผู้โดยสาร พ่อแม่ของเขา สามีและลูกของเขาก็เป็นได้ หากคนนั้นเป็นญาติ พ่อแม่ พี่น้อง คนที่นอรด้วยทุกวันและลูกของพนักงานขสมก ล่ะคะ ด้วยหตุดังกล่าว จึงอยากทราบว่าทาง ขสมก มีมาตรการอย่างไรในการจัดการกับพนักงานขับรถที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นก่อน เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการทดสอบ/ตรวจวัดความมีจิตบริการ ไม่แต่ประเมินว่าเขามีความเข้าใจหรือไม่ แต่ควรวัดด้วยว่า จิตใจหรือนิสัยเขา มีความรู้สึกอยากบริการหรือไม่ อยากฝากให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหาร ขสมก พัฒนาคุณภาพบริการ เพื้อยกระดับบริการขนส่งมวลชนของไทยให้มีมาตรฐานสากล