พนักงานกระเป๋ารถเมล์ต้องตัดเล็บสั้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ผมขออนุญาตเสนอให้ออกกฎให้พนักงานกระเป๋ารถเมลล์ ตัดเล็บให้สั้น เพื่อความสะอาด และความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากกระเป๋าบางคน ไว้เล็บยาวมากแลดูสกปรก และเวลาเอาตั๋วปละทอนเงินให้ผู้โดยสาร ก็เอาเล็บยาวๆนั้นมาจิกที่มือของผู้โดยสาร ผมเจอหลายครั้ง จึงอยากให้ช่วยกำชับพนักงานทุกคนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ