พนักงานกนะเป๋ารถเมล์บริการดีมากครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถคันที่ 6-50167 สาย 7 พนักงานกระเป๋ารถเมล์ผู้ชาย บริการได้ยอดเยี่ยมมากครับ ช่วยพยุงผู้สูงอายุทุกท่านที่สุขภาพไม่ค่อยดีหลายๆคน ชื่นชมมากครับ เห็นแล้วปราบปลื้มครับ

รับทราบทาง เราจะได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกยี่วข้อง