พนง ขับรถ 20 ครีมน้ำเงิน ป้ายทะเบียน 12-1211 ไม่มีใจให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผู้โดยสารสอบถามเรื่องที่นั่ง แต่พนง. ขับรถไม่ตอบ แถมยักไหล่ใส่ และแสดงสีหน้าไม่พอใจ รบกวนตักเตือนด้วยนะคะ