พนง.เก็บเงินสาย29มารยาทแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนง.เก็บเงินรถร้อนสาย29มารยาทแย่ พูดจาประชดประชันที่หยิบเงินช้า ไม่มีมารยาท เลขทะเบียนรถ 11-9765 เลขที่ในรถมองไม่เห็นเพราะกระจกบัง เป็นรถสาย185เก่า ขึ้นจากป้ายbtsหมอชิตฝั่งไปรังสิต ประมาณ9โมงสิบห้า

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ