พนง.เก็บเงินสาย29มารยาทแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนง.เก็บเงินรถร้อนสาย29มารยาทแย่ พูดจาประชดประชันที่ไม่ได้เตรียมเศษเหรียญ ไม่มีสิทธิมาว่าผู้ใช้บริการ ขึ้นจากbtsหมอชิตประมาณ9โมงสิบห้า เลขทะเบียนรถ11-9765 เป็นรถของสาย185