พนง.ขับรถ ขับเหมือนคนเมา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมย์สาย 166 22:30น.ตลอดระยะทางที่นั่งรถรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย เพราะรถจะโยกๆเหวี่ยงๆตลอดทาง คนขับแลดูเหมือนเมาหรือไงไม่แน่ใจเพราะมองจากกระจกละตัวเขาก็เหมือนจะสั่นๆ โยกตัวไปมา เวียนหัวมากกับการนั่งรถเพราะเดี๋ยวชะลอเดี๋ยวเหยียบทั้งที่ยุบนทางด่วน ถนนก็โล่ง หรือเป็นที่รถก็ไม่ทราบได้ อยากจะให้ตรวจสอบด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ประสานไปยัง ผู้จัดการสาย 166 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของพนักงานต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ