พขร สาย79 ออกรถโดยที่ผู้โดยสารลงยังไม่เรียบร้อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 10 กย 61 ได้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศสาย 79 หมายเลขรถลงท้ายด้วย033 เมื่อถึงที่หมายป้ายโบ๊เบ๊ เวลาประมาณ 9.50 น. ได้ลงรถเมล์ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากทำให้ล่าช้า ผู้โดยสารยังลงจากรถไม่หมด โดยมีผมเป็นคนสุดท้าย และ พกส. ยังอยู่ด้านล่าง พขร กลับออกรถ ทั้งที่ พกส ตะโกนบอกและยังอยู่นอกรถ รอผู้โดยสารลงให้เรียบร้อย ท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยกำชับให้ พขร ขับรถให้ดีและมีวินัยด้วย ผมเสียดายภาษีที่ต้องมาจ่ายให้พนักงานที่ไม่มีใจรักในอาชีพและการให้บริการ ทุกวันนี้กู้ปีละหมื่นล้านมาชดเชยแก้สภาพคล่องและการขาดทุนขององค์การ

เรียน ผู้ใข้บริการ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนแล้ว ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 79 เรียกพนักงานมาอบรมกำชับย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง รับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ