พขร. สาย50 ขับรถประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พขร.สาย50 มีพฤติกรรมขับรถอันตราย กดแตรตลอดทาง เบรกกระชาก ออกตัวกระชาก อันตรายต่อผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่ง เป็นรถสาย50 ขากลับพระราม7 ทะเบียน 12-4705 เลขข้างรถ 7-55013 คนขับรูปร่างท้วมผิวคล้ำ ผมสั้นเกรียนไว้หนวดไม่มีเครา เวลาเกิดเหตุ 20:00 น.-2100น. โดยประมาณ นั่งจากสามย่านถึงเตาปูน

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ