พขร.ญ. สาย 522

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
โดยสาร รถ ขสมก.สีขาว สาย 522 เลขข้างรถ 1-90023 เวลา 12.20 น.หน้าเมเจอร์ รังสิต ไปวัดพระศรีมหาธาตุ พขร.เป็นผู้หญิง ขับรถดีมาก มีน้ำใจ รักษากฎจราจร จอดทุกป้าย ขอชื่นชมครับ ขสมก.เขตเดินรถที่ 1 ช่วยประกาศเกียรติคุณความดีด้วยคับ