พกด.ไม่ทอนเงินค่าโดยสาร สาย A2 (ดอนเมือง -อนุสาวรีย์ชัยฯ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางปรับอากาศ สายที่ A2(ดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัย) หมายเลขข้างรถ 1-70289 ทะเบียนรถ 16-2055 กทม พนักงานเก็บค่าโดยสารมีพฤติกรรมรับเงินค่าโดยสารแล้วไม่ทอนเงิน รายละเอียด.- วันนี้(20/12/62)เวลา 07.25 น. ได้ขึ้นรถโดยสารคันดังกล่าวจากสนามบินดอนเมือง เพื่อมาลงที่จตุจักร ค่าโดยสาร(อัตราเดียว)30 บาท ได้ชำระค่าโดยสารโดยยื่นธนบัตรใบละ 20 บาทจำนวน 2 ใบ ให้ไป แทนที่ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะทอนเงิน 10 บาท แต่ก็เฉย ไม่ได้ทอนเงินแต่อย่างใด ข้อคิดเห็น.- ไม่ได้ต้องการเงิน 10 บาทคืน แต่เกรงว่าถ้า พกด.ปฏิบัติตนแบบนี้เป็นอาจิณ จะทำให้เสียภาพลักษณ์ประเทศ เพราะผู้โดยสารที่ขึ้นจากดอนเมืองส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวจาก ตปท. อีกประการหนึ่ง หากประพฤติเป็นอาจิณแบบนี้ ถ้าแต่ละวันเก็บเงินโดยมีส่วนต่างง่ายๆ 10 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คน ถ้า 200-300 คน ต่อวัน นี่ถือว่ามีการทุจริตเงินจำนวนมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ