ฝากไปอบรบกระเป๋ารถเมย์หน่อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ใช้บริการรถเมย์สาย 516 นี้ก็จ่ายตังปกติแต่แค่ให้เศษ2บาท(ค่ารถ12บาท)ไปด้วยกระเป๋าจะได้ไม่ต้องทอนเศษให้เราอีกเหมือนกระเป๋าไม่สนใจอะไรเลยกระชากแบงค์จากมือเราไปอย่างแรงแล้วเหรียญก็ตกแทนที่เขาจะเก็บให้เราเขาดันยืนเฉยเราเลยก้มไปเก็บเองพอยืนตังให้เขาก็ชักสีหน้าใส่เราเฉยแค่ไม่เข้าใจว่าชักสีหน้าใส่ทำไม เราก็จ่ายตังแบบคนอื่นนะไม่ได้มาขอขึ้นรถฟรีๆ อยากให้อบรบกระเป๋าเรื่องมารยาทเยอะๆนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ทางผู้รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.516 ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ