ฝากชมเชยพกส. สาย 166 ครับ พูดจาเสียงอ่อนหวาน น่าฟังมากครับ มารยาทดี..

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมพกส.และพขร. สาย 166 เลข 7-3066 ทะเบียนรถ 12-2777 เวลาประมาณ 14:00 จากเมืองทองมุ่งหน้าอนุเสาวรีย์ชัยฯ มารยาทดี ขับรถดีมากครับ พกส.พูดไพเราะน่าฟัง บอกป้ายโดยสารแทบทุกป้าย กดออดให้ผดส.ด้วย สวัสดีผดส.ทุกคนเลย ขอชื่นชมครับ มีจิตให้บริการดีมาก :)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ