ผู้โดยสาร136 รอ2 ชม. เบาๆๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์สาย136 ช่วงเย็นรอเกือบ2ชม. จากอโศกไปคลองเตย ทั้งที่มีผู้โดยสารที่ใช้บริการสายนี้เป็นจำนวนมากแต่รถขาดระยะ ส่วนช่วงเช้าวันจันทร์ก็รอเกือบ 1ชม. ไม่ทราบว่ามีวิธีการปล่อยรถยังไง แล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้าง แล้วอีกกรณีคือ รถเมล์สาย2 ที่เสริมศูนย์สิริกิตต์ ก็ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายแยกอโศก เป็นเพราะอะไรหรือเป็นรถฟรีเลยไม่รับ ก็เลยต้องรอ136 ต่อไป