ผู้แทนพระองค์ฯ มอบกระเช้าสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน ขสมก.ผู้ซื่อสัตย์

ภาพประกอบ: 
0089