ผู้เก็บค่าโดยสารไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ฝากเตือนผู้เก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 516 ทะเบียน 12-2823 พูดจาไม่มีมารยาทตะคอก นี้หรอพนักงานรถของ ขสมก

ขอความกรุณาท่านผู้ร้องโปรดระบุ วันที่ เวลาและสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนให้ ขสมก.ทราบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาตัวพนักงานคนดังกล่าว