ผู้บริหารกับรถร่วม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัญหาเรื่องรถร่วมมีวิ่งไม่เพียงพอ ก็เข้าใจปัญญานี้ แต่อยากรู้ว่าหน่วยงานนี้จ้างคนมาแก้ปัญหาหรือดูปัญหา ถึงไม่คิดแก้ไขปัญหา พอเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ทำเป็นผักชีโรยหน้า....ที่พูดมาคือการชมเชย