ผู้ดูแลรถสาย 16 ควรพิจารณา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อรถจอดป้ายรถเมล์ ควรดูผู้โดยสารที่กำลังวิ่งขึ้นรถ....แต่กลับกลายเป็น...ขับรถออกเฉยเลย กรุณาควรพิจารณาด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ