ผู้ขับรถพูดจาไม่สุภาพ ตะคอกใส่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 156 วันที่ 10 เดือน 8 เวลาประมาณ 5โมงเย็น ป้ายตลาดบางกะปิ คนขับพูดจาไม่สุภาพ ตะคอกใส่ เราเดินทางมากับคุณแม่ ซึ่งขาท่านไม่ค่อยดี เราจึงเดินขึ้นรถมาก่อนและบอกให้พนักงานขับรถช่วยจอดรอคุณแม่เราด้วยซึ่งคุณแม่กำลังเดินตามมาอยู่ใกล้จะถึงแล้ว แต่พนักงานกลับตะคอกใส่และพูดว่าไม่เห็นมีใครเดินมา จะจอดรอทำไม? แถมยังพูดเหมือนไล่เราลงจากรถ เป็นผู้ให้บริการไม่ควรพูดจากับผู้โดยสารแบบนี้นะคะ รบกวนอบรมและปรับปรุงด้วย เลขข้างรถ 8-80026 ทะเบียนรถ 11-8589

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ